Doorgaan naar hoofdcontent

De Oplossingen

Iedereen kan nu heel hard gaan roepen: 'Het is zielig'. Maar aan medelijden heb je niet veel, en aan reageren vanuit je emoties nog minder, gebruik je verstand. Natuurlijk wil de Afrikaan op het journaal met zijn gezin een nieuw bestaan opbouwen in Nederland, er zijn meer mensen die dat graag willen. Straks komt half Afrika hier naartoe.
Wat nu gebeurt is heel veel stemmingmakerij, inspelen op emoties en partijpolitiek, alles behalve een stabiel beleid.
De premier van Australië heeft op een gegeven moment de grenzen gesloten voor bootvluchtelingen, het was snel afgelopen met alle misère, er kwam geen bootje meer aanvaren.
Maar ja, dan heb je het over een besluitvaardig leider, van een land in balans, niet een werelddeel wat meer begint te lijken op een zinkend schip, ik zal de vergelijking met de Titanic nog net niet maken.
Een Afrikaan uit Gambia zei: 'We moeten allemaal leren in ons eigen land er iets van te maken, zoals Europa na de Tweede Wereldoorlog ook weer is opgebouwd door Europeanen.'
Uiteindelijk is het belangrijk dat mensen zelf verantwoordelijkheid dragen. Het leed van de hele wereld op je schouders nemen is onmogelijk.
Het is al niet gemakkelijk de boel draaiende te houden; we kunnen geen opvang geven aan hele continenten.
Een land is als eerste verantwoordelijkheid schuldig aan zijn eigen inwoners, dat moet je niet verder uit handen willen geven. Niemand heeft er iets aan als in nog meer landen een chaos ontstaat. Vrijheid bestaat bij de gratie van grenzen.
In de Bijbel wordt gesproken over naastenliefde; het betekent echter niet dat je jezelf in gevaar moet brengen door een ander te helpen.
Deze vorm van vluchten lost ook helemaal niets op. Mensen moeten leren in hun eigen land problemen op te lossen. Je kunt niet altijd maar blijven vluchten.
Al die totaal ontheemde getraumatiseerden die huis en haard verlaten hebben. Dat krijg je niet zomaar snel allemaal ergens anders opnieuw op de rails.
Als je wilt helpen stuur dan hulp ter plekke.
Hier is niemand bij gebaat.
Ook de vluchteling niet, die alles kwijt is en opnieuw moet beginnen, uiteindelijk was die vaak liever in zijn eigen land gebleven.
Het is een lange weg om ergens opnieuw te beginnen. Mensen komen in paniek, opgezweept door mensensmokkelaars hierheen.
Er wordt niet genoeg actie ondernomen om dit tegen te gaan.
Onze voorouders zouden zich omdraaien in hun graf, als ze dit allemaal zouden weten, het is niet hetgeen waarvoor ze zo hard gevochten hebben.

Sinds een aantal jaren doe ik genealogisch onderzoek, en kwam er zo onlangs achter dat mijn voorouders lid waren van de Zwanenbroeders van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
Een in het begin van de veertiende eeuw opgericht oecumenisch genootschap, thans bestaand uit achttien katholieke en evenzoveel protestantse leden met een vooraanstaande maatschappelijke positie.
Destijds kwam men bij elkaar in de Broederschapskapel van de Sint-Janskathedraal.
Men hield zich onder meer bezig met armenzorg en laat-middeleeuwse muziek.
Enige tijd na de oprichting, eind veertiende eeuw, vond men zwanen op tafel van de gezworen broeders, die regelmatig gezamenlijk de maaltijd gebruikten.
Deze werden meestal geschonken door de hoge adel.
De schenkers kregen eind vijftiende eeuw de naam Zwanenbroeder.
Deze steeds prestigieuzere broederschap wist zich ook een eigen pand te verschaffen in de Bossche binnenstad.
Het nog steeds in hun bezit zijnde Zwanenbroedershuis, waar thans het museum van de broederschap gevestigd is.
Al vrij snel na het ontstaan van de term Zwanenbroeder, werd het schenken van een zwaan losgekoppeld van de titel.
Tegenwoordig is het een eretitel waarvoor alleen vorstelijke personen in aanmerking komen.
Onder de huidige leden bevinden zich Prinses Beatrix en koning Willem-Alexander, op dit moment de enigen die deze titel mogen voeren.
Genealogisch onderzoek kan een manier zijn om je familiegeschiedenis in kaart te brengen, wat familieleden dichter bij elkaar kan brengen. Vooral in Amerika is het tegenwoordig een populaire bezigheid, waarschijnlijk omdat vooral daar familielijnen soms de hele wereld overgaan. Maar wellicht ook omdat internet databases veel toegankelijker heeft gemaakt.

De leden van de Ku Klux Klan droegen tijdens hun optredens vaak toga's en maskers. Deze organisatie groeide snel aan het eind van de negentiende eeuw, vooral toen men het niet eens was met het beleid van het Amerikaans Congres. Ook de eenwording van de Verenigde Staten heeft zo zijn problemen gekend, en van de oorspronkelijke bevolking, de indianen, is niet veel meer over.
Dat is niet iets wat de Ku Klux Klan toegerekend kan worden, maar dat ze angst en verderf zaaiden is wel een feit. Ook in Nederland had je vroeger groeperingen die een soort reactie vormden op de samenleving. In de jaren dertig werd vooral het zuiden geteisterd door een golf van misdaad, deels veroorzaakt door het ontbreken van vertier voor jongeren. Het is begrijpelijk dat mensen die zich te buiten gaan aan terreur en agressie, meestal liever niet direct herkend willen worden.
Men heeft het vaak over mannen, maar de vrouwen zijn evengoed schuldig. Ze doen soms geen enkele moeite om hun man binnenboord te houden, alsof dat allemaal vanzelf gaat. Dat geldt voor de zon die iedere dag gaat schijnen, op zich een groot wonder, maar verder zal een mens toch echt moeten werken om iets in het leven te bereiken. Dat hebben onze voorouders ook gedaan, ze hebben gevochten voor de vrijheden die we hadden!

 Er is in de loop van de tijd over de gehele wereld een grote verscheidenheid aan culturen ontstaan. Door globalisering hebben verschillende bevolkingsgroepen veel meer kennis gekregen over andere manieren van denken en leven. Het beeld wat vooral de westerse maatschappij uitstraalt heeft een enorme aantrekkingskracht, maar het is lang niet allemaal goud wat er blinkt. Het zet echter toch mensen in beweging. Ontwikkelingen die tot stand zijn gebracht waardoor de maatschappij zijn huidige vorm heeft gekregen, hebben een aanzuigende werking. Ook in landen die we vroeger ontwikkelingslanden noemden, wil men vaak graag leven naar de westerse maatstaven. Dit is echter niet gemakkelijk direct en heel snel te verwezenlijken.
Vluchten is nooit een oplossing. Wanneer je het op persoonlijk niveau bekijkt zou je al snel kunnen vaststellen dat je altijd op de een of andere manier de problemen meeneemt. Daarom is het belangrijk ze eerst op te lossen. Dit geldt eveneens voor veel problematiek in ruimere zin. Er zijn mensen die hun cultuur aan de hele wereld op willen leggen, dit heeft in het recente verleden al veel problemen veroorzaakt. De rechten waar onze voorouders voor gevochten hebben, mag je niet zomaar lichtzinnig uit handen geven.
Veel Europeanen en Nederlanders in het bijzonder, voelen zich bedreigd. Zelfs als een leider zegt dat we het allemaal wel aan kunnen. De manier waarop bijvoorbeeld bij buitenlandse mogendheden in het verleden homorechten aan de kaak gesteld werden, heeft veel problemen gegeven en was niet erg hoopgevend. Je kunt niet zomaar een voor veel landen vreemde visie opdringen aan andere culturen.
Men ziet massa’s in paniek geraakte getraumatiseerden hierheen komen en denkt dat het allemaal wel mee zal vallen. We worden letterlijk overspoeld met een gigantische migrantenstroom. Het lijkt een invasie, sterker nog dat is het ook.
Ik heb altijd opengestaan voor andere culturen en denk dat we allemaal iets van elkaar kunnen leren, maar dit! Natuurlijk denken Nederlanders die op een wachtlijst staan voor een woning: 'Wanneer kom ik aan de beurt?' Als er bij je wordt aangebeld door mensen die honger hebben, ga je toch ook niet het eten van je kinderen weggeven, misschien een beetje maar je zorgt dat je zelf ook wat overhoudt.
De landelijke overheden moeten zorg dragen voor hun eigen inwoners en niet uit politieke correctheid iedereen willen helpen, dat gaat namelijk niet.
Geen enkele vorm van agressie is goed te keuren. Soms moet men berusten in de omstandigheden waarop men op een bepaald moment kan verkeren en werken aan oplossingen, die vaak tijd en inzicht vergen. Weglopen heeft geen zin, je wordt ergens anders wel weer ingehaald. Berusting in het feit dat het leven niet altijd perfect is, dat men soms zelf moet volharden en doorzettingsvermogen nodig heeft om een betere leefomgeving te creëren.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het ene land heeft arbeidskrachten nodig en denkt al deze getraumatiseerden hiervoor in te kunnen zetten. Goed, maar er zijn landen waar de economie er veel minder florissant voor staat, die worden nu ook opgezadeld met mensen die alleen maar hulp nodig hebben. Denk aan de problemen die er vooral de laatste tijd dagelijks waren. Het is beter om daar eens wat dieper over na te denken, voordat men er nog meer naar zich toehaalt.
Natuurlijk is het gemakkelijk om vanuit een ivoren toren van alles te roepen, het is een ander verhaal als je ertussen woont en iedere dag geconfronteerd wordt met de problematiek.Populaire posts van deze blog

Richard Lee Barton (USA, 1952)

"Richard Lee Barton’s artwork is extraordinary in its composition, colour and textures. 
I have been moved by most of his paintings. 
They have a depth of spirituality imbedded in them.
In my opinion Richard Lee Barton is one of the greatest painters in the field of Abstract Expressionism."
Uri Geller

Het domineeshuis in rood en groen I

Het gaat hier om een van de huizen waar Vincent van Gogh woonde in de Borinage; het huis van evangelist Edouard Francq in Cuesmes. Het vertoont ook gelijkenissen met het huis van de familie Denis in Petit-Wasmes waar hij daarvoor woonde in de Zuid-Belgische mijnstreek, dat huis had rode muren en groene luiken. Zijn fascinatie voor deze kleuren in die periode, zoals ook te lezen is in brief nummer honderdzevenentwintig, wordt hier duidelijk weergegeven, evenals de aanwezigheid van wit en zwart waarover hij eveneens sprak in genoemde brief: ‘De combinatie met de sneeuw overdag en het donker ’s nachts gaf een aardig lichteffect.’
Voordat hij naar België vertrok en in Engeland verbleef sprak hij al over de kleuren rood en groen, deze kunnen ook gezien worden als de kleuren van barmhartigheid.
Het schilderij is geschilderd in een latere periode, namelijk toen hij terug bij zijn ouders in Nuenen was gaan wonen. Althans toen hij werd geacht daar te zijn, in werkelijkheid zwierf hij vaak ro…

Veel regen in Nederland

Tot de schimmels behoren meercellige organismen zoals paddenstoelen.
Op deze pagina is een afbeelding van de geschubde inktzwam te zien. In principe eetbaar, maar in niet elk stadium; in het laatste, zoals hier te zien is, in ieder geval niet meer. Bovendien moet ze direct na het plukken verwerkt worden. Paddenstoelen duiken overal op tijdens de herfst. Behalve herfstbladeren geven pompoenen ook veel kleur aan dit bijzondere jaargetijde, heerlijk om soep van te maken, maar zelfs voor stamppot zijn ze geschikt. Je kunt er eigenlijk vanalles mee doen. In de bergen komen de herfstkleuren vaak mooi tot hun recht.
De temperatuur in de zuidelijke landen van Europa, kan in deze tijd van het jaar nog heel aangenaam zijn, boven de twintig graden in oktober is geen uitzondering, terwijl het in Nederland dan al vaak heel guur, waterkoud en regenachtig is.