Doorgaan naar hoofdcontent

De Geest

God heeft ons beloofd, in de dagen van Noach, de aarde nooit meer compleet met water te bedekken. Hij heeft de aarde zo geschapen dat alles er al is. Elke plant, alle dieren en ieder levend organisme heeft in principe de mogelijkheid om zich te voort te planten.
In de dagen van Noach werden mensen heel oud. Noach werd zelf twaalfhonderd jaar, en kreeg zijn eerste kind toen hij honderdtwintig was. Generatie na generatie werden zijn nakomelingen steeds minder oud. Wat opviel was dat men steeds jonger kinderen kreeg.
En in die tijd waren er helemaal geen ziekenhuizen. We spreken nu over de dagen tussen Abraham en Christus, duizenden jaren geleden. Maar je had toen ook nauwelijks milieuvervuiling, alles was grotendeels natuurlijk en daarmee erg gezond. Voedsel was ook veel natuurlijker.
Vroeger, nu heb ik het even over de generaties kort voor ons, had je veel gezinnen. Moeder zorgde voor het eten, een onderdeel van de huishouding, een taak die zij meestal toebedeeld kreeg. Tegenwoordig werken veel vrouwen, ik vind dat hun positie niet echt vooruit is gegaan, ze hebben het alleen maar zwaarder gekregen. Man en vrouw zijn zo uniek, en zo verschillend, dat ik het meer passend vind als ieder individu zijn eigen kwaliteiten tot zijn of haar recht kan laten komen.
De Israëlieten deden in hun tijd niets anders dan oorlog voeren, het Oude Testament is ermee doorspekt. Niet dat God er altijd blij mee was, maar het was toch Zijn bedoeling het volk naar het beloofde land te leiden en dat ging niet zonder slag of stoot. Politieke correctheid bestond nog niet in die tijd, maar het volk deed vaak evenmin wat God wilde. Toen luisterde men ook al niet en moest men door schade en schande rijk worden.
De Openbaring van Johannes moet heel anders gezien worden. Men komt iedere keer met verhalen over de wereld die vergaat, het is echter veel meer het leed wat iemand persoonlijk kan treffen. Zodra je ernstig ziek wordt, is dat wat je overkomen kan. Dat alle sluizen opengaan, er geen houden meer aan is, tot Christus komt. Hij is namelijk degene die verlossing brengt. Indien men Gods wegen altijd al bewandelde, hoeft het zover niet te komen, dan is het gemakkelijker.
Om de wereldvrede te herstellen is het beter als landen zich niet teveel meer met elkaar bemoeien. Zoals ouders hun eigen kinderen opvoeden, zouden alle overheden wereldwijd voor hun inwoners moeten zorgen. Het zijn verantwoordelijkheden die namelijk bijna niet over te nemen zijn, in die zin zou er best iets mogen veranderen aan het migratiebeleid. Door je met andere staten te bemoeien creëer je vaak nog veel meer problemen, bovendien is het onmogelijk complete landen van asiel te voorzien.
Anderen helpen komt vaak voort uit een bepaald gevoel van mededogen, waar je op zich niets aan hebt, waarbij het een vorm van overheidssteun is die, indien het om eenieders eigen geld zou gaan, in veel gevallen een stuk minder filantropisch uit zou vallen.
Het willen helpen van anderen kan een schuldgevoel wegnemen of iemand het gevoel geven dat het dan allemaal wel goed komt. Niets is minder waar, je komt er geen stuk dichter door bij de hemel. Iedereen heeft het ook altijd over God en al Zijn liefde. Maar God vrezen is wellicht veel belangrijker.
In de hemel kom je door in Christus te geloven, dat heeft op zichzelf niet altijd veel met naastenliefde te maken, of dat misschien juist wel, maar minder met ‘helpen’. Gods liefde houdt ook helemaal niet in dat je altijd maar lief een aardig zou moeten zijn, God heeft veel liever dat je eerlijk bent, of recht door zee.
Hoewel de waarheid niet altijd even leuk is.
Een reden waarom veel mensen de Bijbel, die alleen maar waarheden bevat, afkeuren.
Waar in de Bijbel een vaste lijn te herkennen valt, is de koran een soort samenvoeging van meerdere spirituele geschriften.
Emigratie lijkt wereldwijd in steeds grotere getale plaats te vinden.
In veel landen zijn mensen niet meer bezig met de vraag welke bijdrage ze zouden kunnen leveren aan structurele oplossingen. Ze zien de oplossing in vluchten naar een ander land. In mijn optiek nooit een oplossing.
Als je blijft vluchten is er op een gegeven moment niet meer over dan een paal op een berg, zo staat het ook in het Oude Testament beschreven.
Bovendien zijn enige culturele verschillen interessant, maar teveel kan problematisch zijn, zoals al vaak gebleken is.
Het huidige migratiebeleid werkt deze problemen in de hand.
Als je een winkel hebt, ga je niet zomaar alle spullen gratis uitdelen, ook al is iemand zielig en heeft hij geen geld.
Dat kan een keer gebeuren, maar als je met die intentie handel drijft, zal je winkel snel failliet gaan.
Het is een tendens die economisch gezien op macroniveau gaande is.
De eigenlijk ziekelijke politieke correctheid maakt dat men geen nee durft te zeggen, hetgeen fatale gevolgen kan hebben.
Thuis kan men het wel, maar als de halve wereld meekijkt, wordt het een ander verhaal en vindt men het moeilijk, wellicht bang om persoonlijk aangevallen te worden. Veel mensen zoeken populariteit; een vorm van opportunisme.
Toon lef, soms moet je in het leven nu eenmaal een risico durven nemen, anders kom je er nooit.
Het leven begint waar de comfortzone eindigt!

Populaire posts van deze blog

Richard Lee Barton (USA, 1952)

"Richard Lee Barton’s artwork is extraordinary in its composition, colour and textures. 
I have been moved by most of his paintings. 
They have a depth of spirituality imbedded in them.
In my opinion Richard Lee Barton is one of the greatest painters in the field of Abstract Expressionism."
Uri Geller

Het domineeshuis in rood en groen I

Het gaat hier om een van de huizen waar Vincent van Gogh woonde in de Borinage; het huis van evangelist Edouard Francq in Cuesmes. Het vertoont ook gelijkenissen met het huis van de familie Denis in Petit-Wasmes waar hij daarvoor woonde in de Zuid-Belgische mijnstreek, dat huis had rode muren en groene luiken. Zijn fascinatie voor deze kleuren in die periode, zoals ook te lezen is in brief nummer honderdzevenentwintig, wordt hier duidelijk weergegeven, evenals de aanwezigheid van wit en zwart waarover hij eveneens sprak in genoemde brief: ‘De combinatie met de sneeuw overdag en het donker ’s nachts gaf een aardig lichteffect.’
Voordat hij naar België vertrok en in Engeland verbleef sprak hij al over de kleuren rood en groen, deze kunnen ook gezien worden als de kleuren van barmhartigheid.
Het schilderij is geschilderd in een latere periode, namelijk toen hij terug bij zijn ouders in Nuenen was gaan wonen. Althans toen hij werd geacht daar te zijn, in werkelijkheid zwierf hij vaak ro…

Veel regen in Nederland

Tot de schimmels behoren meercellige organismen zoals paddenstoelen.
Op deze pagina is een afbeelding van de geschubde inktzwam te zien. In principe eetbaar, maar in niet elk stadium; in het laatste, zoals hier te zien is, in ieder geval niet meer. Bovendien moet ze direct na het plukken verwerkt worden. Paddenstoelen duiken overal op tijdens de herfst. Behalve herfstbladeren geven pompoenen ook veel kleur aan dit bijzondere jaargetijde, heerlijk om soep van te maken, maar zelfs voor stamppot zijn ze geschikt. Je kunt er eigenlijk vanalles mee doen. In de bergen komen de herfstkleuren vaak mooi tot hun recht.
De temperatuur in de zuidelijke landen van Europa, kan in deze tijd van het jaar nog heel aangenaam zijn, boven de twintig graden in oktober is geen uitzondering, terwijl het in Nederland dan al vaak heel guur, waterkoud en regenachtig is.