Translate

IV. Schilderlessen

Vincent had het al niet gemakkelijk, en men was evenmin blij dat hij weer opnieuw thuis kwam wonen, weigeren vonden zijn ouders zodanig moeilijk dat ze er uiteindelijk mee instemden.
Vincent was dertig op dat moment en had al een hele geschiedenis achter de rug. Samengewoond in Den Haag; in Engeland en België gewoond; en dan nu ineens weer terug op het ouderlijk nest.
In Nuenen waren veel mensen ook niet erg enthousiast, hij liep vaak met zijn mapje tekeningen door het dorp maar nooit heeft iemand er iets van gekocht. Zo gaan die dingen vaker.

Hoe dan ook, vanwege problemen zwierf hij door de regio en was soms weken van huis.
In de buurt van Veghel leerde hij iemand kennen die als therapeut in een psychiatrische instelling werkte en daar de schilderafdeling opgezet heeft, zijn naam was Kruisen.
Regelmatig kwam hij bij Kruisen en zijn vrouw privé over de vloer en kreeg waarschijnlijk ook schilderles van Kruisen.
De schilderijen waar dit onderzoek betrekking op heeft zijn gevonden in de omgeving van de instelling en zijn bijzonder goed bewaard gebleven.

Het is bekend dat er ergens een kunstcollectie bewaard wordt van genoemde instelling, waar in vroegere tijden en nu nog steeds sporadisch, vaak kunstschilders opgenomen werden. Men kan hier spreken van zeer professionele schilderlessen, al zijn betreffende afdelingen de laatste jaren sterk in verval geraakt.