12. Last but not least

Graag zou ik deze werken willen verkopen, ook om het goede werk, herstel van de wereldvrede, voort te kunnen zetten.
Het zijn schilderijen uit de beginperiode. Vroege werken laten de ontwikkeling van een kunstschilder zien, en hebben vaak minder flair in het oeuvre van een kunstenaar dan latere werken. Toch zijn ze niet minder belangrijk, denk aan De Aardappeleters, een wereldberoemd werk. Bovendien hebben deze werken de weg geopend naar meer kleurgebruik en perspectief. Het gebruik van olieverf, de zoektocht naar succes, maar ook de kunst van de schilder om in met schilderij een beeld te geven van de werkelijkheid. De gedrevenheid om de wereld te schetsen in beelden en kleuren.
Het lijkt of de schilderijen uit de periode van Van Gogh in Frankrijk een meer duidelijke provenance hebben, uiteindelijk kwam een belangrijk deel bij zijn familie terecht. De tijd waar het hier om gaat was er juist eentje van losmaken, hij wilde zijn eigen weg kunnen gaan naar succes en erkenning.

Het is nog steeds een gevoelige kwestie, dit hebt u in mijn stukken kunnen lezen.
Om de werken te kunnen verkopen zijn papieren van het Van Gogh Museum essentieel, maar zij kennen of erkennen deze geschiedenis niet, terwijl zoveel mensen me erover verteld hebben.
Ik doe aan waarheidsvinding. Er valt niet heel veel meer te onderzoeken. Aan kennis over gebruikte pigmenten heb je weinig als de werken in een ander atelier dan dat in Nuenen geschilderd zijn.
Op een gegeven moment is het bewijs zo overtuigend dat je er niet meer omheen kunt, zou je zeggen. De heren doen er echter het zwijgen toe. Het museum krijgt veel aanvragen en doen minimaal onderzoek. In principe wordt ieder nieuw gevonden werk aanvankelijk afgekeurd. Het is een lange weg om papieren te krijgen. Men komt meestal met hetzelfde argument, en doet zijn bevindingen aan de hand van foto’s, zonder enig verhaal erbij.
Toch zijn de papieren belangrijk omdat erkende instellingen er waarde aan hechten. Eenieder die me hierbij kan helpen zal in geval van verkoop dan ook rijkelijk beloond worden, dit kan ik namelijk niet allemaal alleen.