Disclaimer


Hoewel de informatie op deze site met grote zorg wordt samengesteld, aanvaardt Carmen Barton geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
De maker behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor organisaties, bedrijven, personen en sites waarnaar in deze website wordt verwezen.
Hoewel de blogs autobiografische elementen kunnen bevatten moeten ze gezien worden als een vorm van fictie. Waarheden over bepaalde onderwerpen kunnen vanuit verschillende oogpunten uitgelegd worden, waarbij de diversiteit van gezichtspunten vele aspecten van een bepaalde hypothese kunnen belichten.


Copyright

Elke vorm van gebruik of verspreiding van geplaatste artikelen op een kwetsende of discriminerende manier of met een dergelijk, kwetsend doel stemt niet overeen met de doelstellingen van Carmen Barton, is niet legaal, en wordt door de maker beslist afgewezen, die evenmin aansprakelijk kan worden gesteld voor gebeurtenissen ten gevolge van inhoud op deze site.
Bent u van mening dat er een onjuistheid staat in de website? Laat het ons dan weten. Wij houden ons van harte aanbevolen.
Voor gebruik van teksten of fotomateriaal van deze website moet eerst toestemming gevraagd worden.