Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Het domineeshuis in rood en groen II

Alle goede bedoelingen ten spijt is ook een derde werk, mogelijk van de hand van Van Gogh, afgekeurd door het museum in Amsterdam, die overigens alleen een advies geven en niet blind varen op vermoedens maar uitgaan van honderd procent zekerheid, wat op zich al vaak een moeilijke kwestie is in geval van echtheid van schilderijen, zeker als het gaat om overleden kunstenaars.
In Nuenen, waar zijn werk booming business is, zijn ze er van overtuigd dat hij nooit in Gemert geweest is. De Gemertenaren, die heel anders in elkaar steken, weten wel beter. Hij liep hier vaak rond in die tijd en had zelfs een minder flatteuze bijnaam, die ik hier maar liever niet noem.

Het was een feit dat hij vanwege problemen thuis vaak weken rondzwierf en was toen al aan de drank vanwege alle toestanden.
Het viel natuurlijk niet mee voor hem om op zijn dertigste ineens weer thuis te gaan wonen.
Ook voor zijn familie zal dat allerminst gemakkelijk geweest zijn.
Hij stierf toen hij zevendertig was, zijn fa…
Recente posts

Het domineeshuis in rood en groen I

Het gaat hier om een van de huizen waar Vincent van Gogh woonde in de Borinage; het huis van evangelist Edouard Francq in Cuesmes. Het vertoont ook gelijkenissen met het huis van de familie Denis in Petit-Wasmes waar hij daarvoor woonde in de Zuid-Belgische mijnstreek, dat huis had rode muren en groene luiken. Zijn fascinatie voor deze kleuren in die periode, zoals ook te lezen is in brief nummer honderdzevenentwintig, wordt hier duidelijk weergegeven, evenals de aanwezigheid van wit en zwart waarover hij eveneens sprak in genoemde brief: ‘De combinatie met de sneeuw overdag en het donker ’s nachts gaf een aardig lichteffect.’
Voordat hij naar België vertrok en in Engeland verbleef sprak hij al over de kleuren rood en groen, deze kunnen ook gezien worden als de kleuren van barmhartigheid.
Het schilderij is geschilderd in een latere periode, namelijk toen hij terug bij zijn ouders in Nuenen was gaan wonen. Althans toen hij werd geacht daar te zijn, in werkelijkheid zwierf hij vaak ro…

Nu via bol.com

Wel interessant om meer te lezen over de helende kracht van de natuur en invloed op de gezondheid en het welbevinden van de mens. Veel dingen gaan vanzelf als je ze loslaat, denk aan allerlei voorbeelden van lust en verslaving.
Vrede is iets waar we allemaal aan moeten werken waarbij je vooral slim moet zijn, samen de schouders eronder zetten. Bestel mijn boek om meer te lezen over de universele wetten van de natuur!

Mijmeren over het weer

Het monotone geluid van de grasmaaier, gaf een vertrouwd gevoel. Dan wist je weer dat de zomer eraan kwam; het jaargetijde met de mooie herinneringen.
Door de vogels bij te voeren, kwamen ze soms in groten getale overvliegen.
Hun gefluit is toch wel een van de mooiste geluiden die je voor kunt stellen.
Ze zijn zich vast zelf ook bewust van hun muzikaliteit. Het geeft je een gevoel van verbondenheid met de natuur, een energie waar velen veel meer van zouden willen hebben.
Mist ‘s morgens doet me vaak aan vakantie denken. In de bergen is het meestal veel langer mistig; het trekt natuurlijk minder snel weg in een bergachtig en zelfs in een heuvelachtig gebied.
Het zal de reden zijn dat mist me aan vakantie doet denken, ver weg van lawaai en tumult. Het is een prachtig natuurverschijnsel, waarvan ik zelfs thuis, uit het raam kijkend, een vakantiegevoel krijg.

Dat had ik ook jaren geleden al gewild, thuis gelukkig zijn, iedere dag of week, en niet alleen twee weken per jaar ergens op ee…

Invoering van de sleepwet

De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel sleepwet, geeft een uitbreiding van de middelen die deze diensten mogen inzetten.
Hoewel uit de uitslag van het referendum bleek dat de meerderheid van de Nederlanders ertegen was, is de wet begin mei, zij het met enige vertraging, toch van kracht geworden. Sterker nog, alvorens het referendum hierover plaatsvond hadden de regeringspartijen VVD, CDA, en CU al besloten dat deze ongeacht de mening van het volk ingevoerd moest worden. Volgens de premier was de oude wet aan vernieuwing toe.

Dat zal best, maar of dit een verbetering is moet nog blijken. Hoewel de meeste mensen het er wel over eens zijn dat de voorspellingen van George Orwell uitgekomen zijn, is dit nog weer een stap in de richting van een maatschappij die volledig van bovenaf gecontroleerd wordt.

Iets waar Edward Snowden jaren geleden al voor waarschuwde:


The dark side of 5G

In de wereld grijpt digitalisering steeds verder om ons heen. Het lijkt onderhand zover of één procent van de mensheid de rest in de gaten houdt. Al kunnen er ook voordelen zitten aan technische vooruitgang, modernisering en nieuwe uitvindingen zijn niet altijd beter. Zo kun je je afvragen in hoeverre de vrijheid van het individu in het gedrang komt met voortschrijdende controles op alle gebieden. 5G is daar een goed voorbeeld van. George Orwell had ons al gewaarschuwd: ‘Big brother is watching you’. Maar dat niet alleen, de elektromagnetische straling van 5G is erg slecht voor je gezondheid. Waar 4G al niet goed was, is 5G misschien wel honderd keer sterker, en het vermoeden bestaat al dat 4G kanker veroorzaakt. We zitten straks me supersnelle verbindingen die de helft van de mensheid wellicht het loodje doet leggen. Het is belangrijk het winstbejag van technische ontwikkelingen onder goed ogen te zien, en niet iedere vernieuwing direct als iets goeds te zien.

Visual artist Richard Barton

Visual artist Richard Barton, born in Arkansas (1952), already wanted to become an artist as a child and dreamed of going to Europe. At the age of nineteen he moved to Belgium and initially worked as a chef-cook. He came in contact with two Flemish masters who gave him private lessons for a number of years. He learned a lot, especially painting techniques, from the realist Louis Jacques Camerlinckx (1920-1989), they became friends for life. The Expressionist Staff of Elzen (1915-1987) brought him knowledge in the field of color use and abstraction. Then he followed an art course in Antwerp.
His talent was already seen at a very young age. His mother encouraged artistry from an early age and his entire youth was all about drawing and painting. At High School he was given the opportunity to take additional art classes and at the age of fifteen he won the Arkansas State Prize for drawing.
In Belgium he was the founder of an art group called 'Asikan 22.40'. Originated as a respons…

Een goede zuurgraad

Otto Heinrich Warburg was een Duitser die in 1931 de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde kreeg, hij deed veel onderzoek naar kanker en concentreerde zich vooral op oxidatieprocessen op celniveau. Een goede zuurgraad, ofwel een evenwichtige zuur-base balans van het lichaam, is een belangrijke factor voor een goede gezondheid. De pH-waarde is een maat voor de concentratie waterstofionen in oplossingen en geeft aan hoe zuur of basisch iets is. De zuurgraad, ofwel de pH-waarde kan liggen tussen de 0 en 14. De pH-waarden van vloeistoffen van 0 tot 7 noemen we zuur. Alle pH-waarden van 7 tot 14 basisch. Een pH-waarde van 7 is neutraal, dus niet zuur en niet basisch, en goed voor het lichaam. Zure stoffen zijn bijvoorbeeld urinezuur, azijnzuur, melkzuur, vetzuur, cholesterol, koolzuur en fosforzuur. Basische stoffen zijn natriumbicarbonaat, kaliumbicarbonaat, kaliumcarbonaat, natriumhydroxide, kaliumhydroxide, calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat.

Tijdens de stofwisseling worde…

Natuurlijke genezing

De grenzen van de gezondheidszorg lijken te zijn bereikt. Zorg voor anderen wordt tegenwoordig vaak in geld uitgedrukt, wat onbetaalbaar is. In tien jaar tijd zijn de zorgkosten verdubbeld naar ongeveer tachtig miljard euro per jaar. De afgelopen jaren waren ze zelfs opgelopen naar meer dan negentig miljard. De marktwerking drukt de kosten in ieder geval niet omlaag. Als je die gaat omrekenen naar het bedrag per hoofd van de bevolking per jaar, kom je op bijna vijfduizend euro, dat is gigantisch. De stijging wordt maar deels veroorzaakt door de vergrijzing, aldus de RIVM enige tijd geleden, veel personeel in de zorg heeft een hoog salaris en er komen steeds betere en duurdere behandeltechnieken. Het systeem is de oorzaak! Het is belangrijk vertrouwen te hebben in het zelf-genezend vermogen van het lichaam. Geduld is iets wat je toch af en toe wel nodig hebt, ook in gezondheidskwesties. Dagelijks verstandige keuzes maken die een goede gezondheid, voortkomend uit gezond leven, bevorder…

De Geest

God heeft ons beloofd, in de dagen van Noach, de aarde nooit meer compleet met water te bedekken. Hij heeft de aarde zo geschapen dat alles er al is. Elke plant, alle dieren en ieder levend organisme heeft in principe de mogelijkheid om zich te voort te planten. In de dagen van Noach werden mensen heel oud. Noach werd zelf twaalfhonderd jaar, en kreeg zijn eerste kind toen hij honderdtwintig was. Generatie na generatie werden zijn nakomelingen steeds minder oud. Wat opviel was dat men steeds jonger kinderen kreeg. En in die tijd waren er helemaal geen ziekenhuizen. We spreken nu over de dagen tussen Abraham en Christus, duizenden jaren geleden. Maar je had toen ook nauwelijks milieuvervuiling, alles was grotendeels natuurlijk en daarmee erg gezond. Voedsel was ook veel natuurlijker. Vroeger, nu heb ik het even over de generaties kort voor ons, had je veel gezinnen. Moeder zorgde voor het eten, een onderdeel van de huishouding, een taak die zij meestal toebedeeld kreeg. Tegenwoordig …

Love one another

For in the end days their will be wars and rumors of wars. Stand fast in your faith in Jesus Christ and God the Holy Father.
Pastor Richard Barton
Carmen Barton Community

Wijsheid

Oudere mensen zijn vaak een bron van wijsheid. Ze zijn opgegroeid in een tijd dat er nog waarden en normen waren. Die lijken nu soms totaal weggevaagd. Daar zijn ze zelf ook slachtoffer van. Verstopt in tehuizen en achter gordijnen, brengen ze vaak in eenzaamheid en angst hun tijd door. Ga elkaar helpen, mensen! Geef het stokje van warmte en gezelligheid door. Dat brengt meer genezing dan welk pilletje ook.

Help je naaste en vergeet dat je de hele wereld moet helpen. Ja, het milieu! Daar moeten we ons allemaal om bekommeren. Maak dat goede mensen kansen krijgen. Er is een verschil tussen goed en kwaad. Niet iedereen heeft de beste bedoelingen. Slecht gedrag belonen scoort weinig waardering. Probeer dat onderscheid te maken.
Er is maar een God; die staat voor al het goede. Niet voor agressie, evenmin voor oorlog. Waar mensen onder het mom van religie een strijd voeren, is geen sprake van geloof, dat is slechts schijn die bedriegt; de onwaarschijnlijke kracht van de duivel, die ons allem…

De Ziel

Deepak Chopra vertelde eens een verhaal over twee godinnen, die van het geld en die van de wijsheid. Als je de godin van het geld teveel aandacht geeft loopt ze weg en wil niets van je weten. Geef je echter de godin van de wijsheid aandacht, dan wordt de godin van het geld jaloers en komt naar je toe. Geld komt naar je toe als je toont een goed hart te hebben, bijvoorbeeld door anderen te helpen. Je hoeft je wat dat betreft nooit te vervelen, want er is altijd iemand die je kunt helpen, de dankbaarheid die je daarvoor vaak ontvangt werkt beter dan ieder antidepressivum. Even iets heel anders. Het aantal transgenders in ons land neemt enorm toe. Zelfs kinderen die de volwassen leeftijd nog niet bereikt hebben, worden al aangemeld bij het VU Medisch Centrum. My goodness, geeft echt stof tot nadenken, ik zal maar even achterwege laten wat ik hier werkelijk over denk. Beetje surrealistisch. Onmogelijk om van een man een vrouw te maken en vice versa. En kinderen van die leeftijd hebben no…

Levend water

Toen ik het enkele jaren geleden voor elkaar speelde zo ongeveer de hele Bijbel te lezen, ging ik werkelijk begrijpen waar het om ging. De kerk, dat zijn de mensen, en God zit in je hart. Man en vrouw zijn gelijk, al zijn ze heel verschillend. In het verhaal van de Samaritaanse vrouw spreekt Jezus over levend water. Als je ervan drinkt heb je nooit meer dorst. God wil dat je het goed hebt, en als je Zijn woord volgt krijg je zegeningen op je pad. Je hoeft nooit meer bang of angstig te zijn, Hij is er altijd voor je, en helpt je overal. Al heeft God in verschillende culturen een andere naam; er is toch maar één echte God. Alleen via Christus kan je bij Hem komen. God heeft de mens geschapen naar Zijn evenbeeld; daarom kun je zeggen dat God in de mensen is. God is wijsheid, liefde en rechtvaardigheid. God is al het goede wat je maar kunt bedenken, ook vergeving, misschien wel het belangrijkste. Hij is er voor iedereen!

De Oplossingen

Iedereen kan nu heel hard gaan roepen: 'Het is zielig'. Maar aan medelijden heb je niet veel, en aan reageren vanuit je emoties nog minder, gebruik je verstand. Natuurlijk wil de Afrikaan op het journaal met zijn gezin een nieuw bestaan opbouwen in Nederland, er zijn meer mensen die dat graag willen. Straks komt half Afrika hier naartoe. Wat nu gebeurt is heel veel stemmingmakerij, inspelen op emoties en partijpolitiek, alles behalve een stabiel beleid. De premier van Australië heeft op een gegeven moment de grenzen gesloten voor bootvluchtelingen, het was snel afgelopen met alle misère, er kwam geen bootje meer aanvaren. Maar ja, dan heb je het over een besluitvaardig leider, van een land in balans, niet een werelddeel wat meer begint te lijken op een zinkend schip, ik zal de vergelijking met de Titanic nog net niet maken. Een Afrikaan uit Gambia zei: 'We moeten allemaal leren in ons eigen land er iets van te maken, zoals Europa na de Tweede Wereldoorlog ook weer is opge…

Indianenverhalen

Mijn echtgenoot stamt gedeeltelijk af van de Blackfoot indianen Daarvan wonen er op dit moment nog best veel in Noord-Amerika, voornamelijk in de staat Montana, ze zijn tamelijk autonoom ten opzichte van de overheid. In Canada heb je eveneens een heleboel Blackfoot. Hun bestaan is behoorlijk traditioneel. De mannen zijn jagers en strijders en dragen verantwoordelijkheid voor het hele volk, de vrouwen hebben veel taken. Ze bouwen zelfs het huis, maar dat is dan ook tegelijkertijd hun eigendom. Ze moeten koken en schoonmaken, en de zwaarste lasten dragen als het volk zich verplaatst. Herkenbaar, ik had gedacht naar Montana te verhuizen maar dat hoeft niet meer, Montana is hierheen gekomen. Al hebben we hier jammer genoeg veel minder natuur. Daarom is het heerlijk om bijvoorbeeld in de Alpen te zijn, schone lucht te kunnen inademen, te genieten van berggezichten. Er is bijna niets mooiers. In Montana wonen ook veel Amish. Iedere zondag houden ze een kerkdienst die soms uren kan duren. A…

Veel regen in Nederland

Tot de schimmels behoren meercellige organismen zoals paddenstoelen.
Op deze pagina is een afbeelding van de geschubde inktzwam te zien. In principe eetbaar, maar in niet elk stadium; in het laatste, zoals hier te zien is, in ieder geval niet meer. Bovendien moet ze direct na het plukken verwerkt worden. Paddenstoelen duiken overal op tijdens de herfst. Behalve herfstbladeren geven pompoenen ook veel kleur aan dit bijzondere jaargetijde, heerlijk om soep van te maken, maar zelfs voor stamppot zijn ze geschikt. Je kunt er eigenlijk vanalles mee doen. In de bergen komen de herfstkleuren vaak mooi tot hun recht.
De temperatuur in de zuidelijke landen van Europa, kan in deze tijd van het jaar nog heel aangenaam zijn, boven de twintig graden in oktober is geen uitzondering, terwijl het in Nederland dan al vaak heel guur, waterkoud en regenachtig is.

Gezonde voeding

Problemen met mijn gezondheid verdwenen toen ik gewoontes ging doorbreken. Ik viel veel af, en door kruidenthee te drinken had ik het gevoel dat mijn lichaam schoon gespoeld werd. Daarnaast veranderden mijn eetgewoontes. Ik las niet alleen de Bijbel, de Kama Sutra is eveneens een belangrijk boek, ook de koran heb ik gelezen. Deze bestaat uit fragmenten van verschillende geschriften; het bevat joods-christelijke elementen en daarnaast heidense tradities uit spirituele religies. De koran geeft bij twijfel het advies joden of christenen te raadplegen en spreekt met respect over andere heilige boeken zoals de Thora en de Bijbel. Volgens de islam heeft God in vroeger tijden eveneens tot de mensen gesproken via deze geschriften. Volgens Maslow zijn de belangrijkste behoeften van een mens de fysiologische behoeften: Voedsel; Water; Zuurstof; En seks. Vooral het laatste is nog steeds een taboe waarover niet altijd gemakkelijk gepraat wordt. Mensen doen er vaak een beetje stiekem of geheimzin…

Handel uit wijsheid

Je ziet de laatste decennia ontwikkelingen die steeds meer in de richting van emotionele beleving gaan. Alles moet goed voelen. Wat met zich meebrengt dat mensen heel primair kunnen gaan reageren, terwijl het zo belangrijk is om je verstand te gebruiken. Bij belangrijke beslissingen is het verstandig wijsheid in acht te nemen.
Menselijke wijsheid is vaak gebaseerd op feiten, in tegenstelling tot Goddelijke wijsheid, die inzicht geeft. Het woord God verdwijnt steeds meer naar de achtergrond en er worden vaak negatieve associaties aan gegeven in ons land. De problemen, dat is wat mensen ervan gemaakt hebben, zo heeft God het niet bedoeld. Hij is al het goede wat je maar kunt bedenken. Van liefde tot wijsheid, rechtvaardigheid, vriendschap, begrip enzovoorts. Mensen zeggen vaak: 'Dit is zo erg, als er een God bestond had Hij het nooit laten gebeuren.' Niet beseffend dat de macht van de duivel ook heel groot is.
Daarom zullen we de zintuiglijke wensen deels moeten beteugelen. Het…