Translate

1. De vondst van schilderijen


Vanwege de vondst van drie schilderijen van Vincent van Gogh is er lange tijd onderzoek gedaan naar de herkomst ervan. Het eerste werk waar het hier om gaat is een schilderij van het domineeshuis.

Vincent stierf jong.
Mensen van zijn generatie die oud werden, leefden tot een heel end in de twintigste eeuw.
Daardoor zijn er nu nog steeds velen die door overlevering allerlei verhalen over hem kunnen vertellen.

Het uitgangspunt van de meeste boeken over zijn leven en werk zijn de brieven, die een vastliggende geschiedenis vormen.
Van verhalen die de ronde gaan kan men historisch gezien vaak moeilijker nagaan of ze kloppen, hoewel ze evengoed waar kunnen zijn of wellicht zelfs meer waarheid bevatten in bepaalde gevallen. Vincent kon namelijk goed manipuleren, ofwel bedelbrieven schrijven naar zijn broer om geld te vangen, waarbij hij het soms mooi kon vertellen.

Het onderzoek richtte zich op omgeving Nuenen, omdat hij daar een van zijn belangrijkste werken namelijk De Aardappeleters geschilderd heeft. Al vrij snel werd duidelijk dat de verhalen die men vertelde in het ene dorp nogal haaks stonden op de die van een ander, terwijl hij op beide plekken regelmatig kwam; het dorp waar zijn ouders enkele jaren woonden en, na later bleek, meerdere naburige plaatsen waar hij rondzwierf vanwege problemen thuis.

Nuenen kent iedereen, maar dat veel mensen uit andere dorpen en steden  in de omtrek van Nuenen hem ook persoonlijk kenden is minder bekend.
Het was daarom interessant om uit te zoeken hoe de vervoersmogelijkheden waren in die tijd.
De geschiedschrijvers zeggen dat hij vaak afstanden lopend aflegde, dat hij de trein nam was eveneens bekend. Volgens hen kwam hij echter lopend niet verder dan Stiphout. Dat is al moeilijk voor te stellen, voordat hij enkele jaren terugging naar Brabant liep hij op een dag soms wel zes uur achter elkaar.

In een van zijn brieven uit die periode schrijft hij aan Theo bezig te zijn met een ezel en een paard. Het eerste om te schilderen, en het tweede om op te rijden. Maar er zijn nog veel meer aanwijzingen dat hij in die tijd rondzwierf in de gehele regio.