Translate

4. Schilderlessen buiten gemeente Nuenen


Vincent had het al niet gemakkelijk, en men was evenmin blij dat hij weer opnieuw thuis kwam wonen, weigeren vonden zijn ouders dermate moeilijk dat ze er uiteindelijk mee instemden.
Vincent was dertig op dat moment en had al een hele geschiedenis achter de rug. Samengewoond in Den Haag waar hij een kind verwekte bij Rode Sien, in Engeland en België gewerkt als evangelist; en dan nu ineens weer terug op het ouderlijk nest.
In Nuenen waren veel mensen evenmin erg enthousiast, hij liep vaak met zijn mapje tekeningen door het dorp maar nooit heeft iemand er iets van gekocht. Zo kunnen die dingen gaan.

Hoe dan ook, vanwege problemen zwierf hij door de regio en was soms weken van huis.
In de buurt van Veghel leerde hij iemand kennen die als therapeut in een psychiatrische instelling werkte en daar de schilderafdeling opgezet heeft, zijn naam was Kruisen.
Regelmatig kwam hij bij Kruisen en zijn vrouw privé over de vloer en kreeg waarschijnlijk ook schilderles van Kruisen.
De schilderijen waar dit onderzoek betrekking op hebben zijn gevonden in de omgeving van de instelling en zijn heel goed bewaard gebleven.

In dergelijke instellingen werden vaak kunstschilders opgenomen, men gaf er op een professionele manier schilderles met de allerbeste materialen, betreffende afdelingen zijn de laatste jaren vanwege bezuinigingen helaas sterk in verval geraakt.