Translate

7. Het Domineeshuis I


De aanbouw op het schilderij doet denken aan het washuis van het domineeshuis in Nuenen, waar hij tijdelijk een atelier kreeg, het had eveneens een ronde boog bij de entree, ook het schuurtje in de achtertuin daar vertoont een treffende gelijkenis, het hangt er een beetje scheef aan.
Een later werk van Vincent namelijk Rue d’Auvers-sur-Oise (1890) heeft veel weg van dit werk en kun je met gemak een flamboyantere uitvoering noemen, duidelijk in een latere periode geschilderd maar wel met een gelijksoortig perspectief, dezelfde kleurstellingen en een vergelijkbare penseelstreek, al bracht de tijd natuurlijk ook veranderingen met zich mee.
Hij tekent ergens in 1879-1880 Maison Magros, het heeft eveneens veel weg van het huis op het schilderij, ook in Huis Zandmennik uit dezelfde periode kan men vele gelijkenissen zien, ook hier is sprake van geschakelde bouw en dakkapellen.
Qua kleur en perspectief ziet men eveneens overeenkomsten in het Witte Huis bij Nacht (1890); een vergelijkbare kleur groen komt veelvuldig terug en de pilaren vóór het huis hebben exact dezelfde vorm.
Bij La Maison Jaune (1888) zie je hetzelfde perspectief terugkomen, evenals de indeling; een kleiner huis op de voorgrond, een groter erachter en opzij ook iets eraan vast gebouwd, het heeft eveneens een enorme diepte wat het werk zo bijzonder maakt, ook de lichte kleur groen zie je hier weer.
Waarschijnlijk heeft Kruisen hem een veel rijker palet gegeven, letterlijk en figuurlijk. Je ziet namelijk in de werken die onder zijn leiding geschilderd zijn een frisser kleurgebruik, het contact gaf Vincent moed en een frisse kijk op de wereld.
La Maison Jaune en Terrasse du café le soir, Place du forum, Arles (1888) zijn beiden in dezelfde periode in Arles geschilderd. La Maison Jaune heeft ook iets van een terras zoals je op het andere schilderij tegenkomt.
Het Domineeshuis is duidelijk veel eerder geschilderd, toch heeft hij in het laatste jaar van zijn leven nog twee meesterwerken gemaakt die beiden aan zijn ouderlijk huis in Nuenen doen denken.